Usikkerhetsstyring med Tri.pm hjelper deg å redusere risiko og utnytte muligheter


Usikkerheter i et prosjekt er hendelser som har en større eller mindre sannsynlighet for å inntreffe, og som kan påvirke prosjektet i positiv eller negativ forstand. For å sikre at prosjektet lykkes er det ofte avgjørende å håndtere disse usikkerhetene proaktivt.

Responsive image

Tri.pm tilbyr et dynamisk grensesnitt for å kartlegge og følge opp usikkerheter. Dette hjelper prosjektledelsen å holde oversikt, planlegge handling og følge opp utvikling. Samtidig kan grensesnittet brukes i kommunikasjon med interessenter for å styre forventninger og motivere til handling.

Med god usikkerhetsstyring kan prosjektet unngå eller håndtere risiko med minimal negativ effekt, samt dra maksimal nytte av muligheter som dukker opp underveis i prosjektets løp.