Ha full kontroll på oppgaver fra dag til dag


Alt prosjektarbeid, enten det handler om prosjektleveranser, oppfølgning av usikkerheter eller håndtering av saker, koker til syvende og sist ned til enkeltoppgaver som må håndteres av prosjektteamet fra dag til dag. For å lykkes med en effektiv prosjektgjennomføring er det helt avgjørende å ha en ryddig og effektiv oversikt og oppfølgning av disse oppgavene.

Responsive image

I Tri.pm er oppgavehåndteringsmodulen tett integrert med alle andre moduler, slik at alle enkeltoppgaver som igangsettes når du jobber med prosjektplan, usikkerheter eller saker samles på ett sted. Dette gir prosjektledelsen en god oversikt over total pågående arbeidsmengde og et pålitelig bilde over hvilke deler av prosjekter som har reell fremdrift.

Hver prosjektdeltaker får dessuten et verdifullt arbeidsverktøy som gir oversikt over ventende og pågående oppgaver, med god tilgang til kontekst og bakgrunn. Oppgavene presenteres i et ryddig KanBan-inspirert grensesnitt som bidrar til fokus og fremdrift i hverdagen.