Tri.pm er en komplett verktøy​kasse for effektiv prosjekt​ledelse.


Bryt ned store og små prosjekter til håndterbare enheter.
Hold deg et skritt foran usikkerheter for å redusere risiko og gjøre nytte av muligheter.
Vær sikker på at alle ideer og hendelser som dukker opp prioriteres riktig.
Ha full kontroll på enkeltoppgaver fra dag til dag i alle sider ved prosjektet.
Planlegg i faser for å sikre fokus og fremdrift i store prosjekter.

Bryt det ned

Bryt utfordringene ned i komponenter som er enkle å håndtere og delegere.
Tri.pm lar deg justere prosjektnedbrytingen og tidslinjen underveis i prosjektet, og tar vare på en komplett endringslogg.

Å holde et klart overblikk over et prosjekt etterhvert som detaljgraden og kompleksiteten øker kan være utfordrende. Tri.pm akkumulerer status fra alle deler av prosjektnedbrytingen for å gi deg et komplett overblikk i sanntid.

Generic placeholder image

Få overblikk

Det eneste en kan være sikker på når det gjelder en plan er at den vil komme til å endre seg. Tri.pm gir deg en intuitiv tidslinje som gjør det enkelt for deg og teamet ditt å holde seg oppdatert og behode oversikt etterhvert som planene justeres.

Generic placeholder image

Snu risikoer til muligheter

Å gå inn i det usikre ligger i naturen til et prosjekt. Tri.pm tilbyr et dynamisk grensesnitt for å kartlegge usikkerheter. Dette hjelper deg å være et skritt foran, slik at prosjektet kan redusere risiko og profitere på muligheter.

Håndter uforutsette hendelser

Samle, kategoriser og prioriter alle ideer og hendelser som dukker opp underveis. Tri.pm hjelper deg å holde fokus og inkludere prioriterte saker i prosjektets arbeidsflyt.

I likhet med alle moduler i Tri.pm presenteres saker, ideer og hendelser med ren og intuitiv visualisering som er utformet for å hjelpe deg å holde oversikt

Generic placeholder image

Hold rede på hver oppgave

Tri.pm hjelper deg å bryte prosjektet ned i enkeltoppgaver som kan håndteres av prosjektteamene i det daglige.
Enkeltoppgavene samles, sorteres og filtreres på en dynamisk oppslagstavle som gir hver deltaker oversikt over sine oppgaver. Samtidig kan ledere til enhver tid se oppdatert status på alle nivå av prosjektet.

Generic placeholder image

Planlegg i faser

Gjennom prosjektets løp lærer du gradvis mer om utfordringer, løsninger og omgivelser. Ved å planlegge i faser og ha passe kort horisont på detaljplanleggingen får du en god balanse mellom forutsigbarhet for prosjektteam og interessehavere, og mulighet for kontinuerlig læring og forbedring gjennom prosjektets løp.