Lag prosjektplanene i faser for å ivareta læring og fremdrift


Gjennom prosjektets løp lærer du gradvis mer om utfordringer, løsninger og omgivelser. Prosjekter med en viss varighet og/eller kompleksitet kan derfor med fordel planlegges i faser. Den overordnede prosjektplanen kan da holdes på et høyt nivå, mens detaljerte faseplaner planlegges løpende, noe som gir en god balanse mellom forutsigbarhet for prosjektteam og interessehavere, og mulighet for kontinuerlig læring og forbedring gjennom prosjektets løp.

Responsive image

I Tri.pm kan du enkelt opprette og følge opp faseplaner ved å dra og slippe elementer fra nedbrytningsstruktur, saker eller usikkerheter inn på faseplanens tidslinje. Faseplaner kan brytes ned i strømmer for å skape en ryddig visuell struktur som er velegnet for kommunikasjon med prosjektteam og interessenter.

Responsive image

I faseplanen ordnes alle detaljer i arbeidspakker, og hver arbeidspakke tildeles en eier og et team. Denne tydelige ansvarsstrukturen gjør det enkelt både å planlegge ressursenes belastning og følge opp fremdriften på hver arbeidspakke.

Tri.pm gir en verdifull statusoversikt som aggregerer elle leveranser som er planlagt innen hver fase. Denne statusoversikten hjelper prosjektledelsen å følge opp fremdrift underveis, og gjør rapportering styringsgruppe og interessenter til en enkel sak.

Planlegging i faser bidrar til at faseplanene inkorporerer læring fra tidligere faser og kan tilpasses løpende endringer i omgivelsene. Faseplaner hjelper også prosjektet å opprettholde fokus på det som er viktigst her og nå, og sikrer fremdrift på planlagte leveranser.